23 september 2010

Särbegåvade barn

Författarinna: Wallström, Camilla

Kunskap föds där tanke och känsla möts

Att vara exeptionellt begåvad är ärftligt, och det är ca 2 barn/klass som kan inräknas som begåvat. Det är dock inte lätt för dessa barn som tidigt förstår att de inte tänker som sina jämnåriga och tenderar att tidigt underprestera och gömma sin intelligens.

Några tecken på ett särbegåvat barn:

  • Brådmoget
  • Snabb inlärning
  • Lillgammal
  • Ungås gärna med äldre
  • Vill lära sig i sin egen takt
  • Nyfiken, kunskapstörstig
  • Uppsluppen
  • Annorlunda i sitt tänkande
  • Större ordförråd än sina jämnåriga

Några skillnader mellan högpresterande och särbegåvade:

Högpresterande - Särbegåvade

Intresserad - Nyfiken

Har svar - Frågar gärna

Besvarar frågor - Diskuterar frågor

Kopierar - Skapar eget

Tar emot information - Bearbetar information

Förstår idéer - Tänker abstrakt och ser helheter

Har man särbegåvade elever, ska man se till att man stimulerar dem kunskapsmässigt och utmanar dem med övningar som ligger på en högre nivå. Att ha så mycket kunskap om särbegåvning att man upptäcker dessa elever, som oftast är introverta och vill inte stå ut i klassen som udda. Att man sedan bekräftar deras begåvning och låter dem lära i sin egen takt, då de under årens gång har en utmärkt egen studietakt och teknik för deras eget tänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar