23 september 2010

Strategier och möjligheter i en digitaliserad värld

Medverkande: Gustavsson Chen, Anna (Intern. bibl.), Ilshammar, Lars (Arbetarrörelsens arkiv), Linder, Karin (DIK), Nygren, Åke (Kista bibl.)

Nicklas Lundblad, samhällspolitisk rådgivare på Google, tar i sitt "Sommar i P1" upp fördubblingshastigheten av information. Han säger "lagrad information; nedskriven text eller inspelad information".

Nicklas är en svensk IT-debattör och filosofie doktor i informatik som just tillträtt en tjänst på Googles huvudkontor i Kalifornien i USA för att bygga upp en tankesmedja kring samhällsfrågor. Har dessförinnan arbetat många år på Stockholms Handelskammare, senast som vice vd. Är ledamot i regeringens IT-råd, författare till tre böcker om internetsamhället och medgrundare av den liberala tidskriften Neo. Fick 2006 års Eisenhower-stipendium, som delas ut till framtida ledare runt om i världen.

Han påstår att mellan år 1750 och år 1900 (150 år) skedde en fördubbling, likaså mellan år 1900 och år 1950 (50 år) och mellan år 1950 och år 1960 (10 år). Informationen i dag är dubbelt så stor som för tre år sedan, och om tio år kommer fördubblingshastigheten att vara 72 dagar.

Digitalisering är ett medel för medborgliga världen bortom logistikens värld. En glömd tanke är att digitalisering är skapandets default, även tryckta böcker har ju faktiskt varit digitalierade under skapandets process. Det är därmed ingen ny fenomen, men som det kan utge sig för att vara i vissa debatter.

Bibliotek kan tendera att vara lite fega och inte hoppa på nyhet och trender, förrän det redan är populärt och en trend som håller. Offer för stigande förväntingarnas missnöje. Bibliotek är reaktiva, men inte ofta så innovativa och skapande. Uppmanas att: JUST DO IT!!

I Kina interagerar författare med sin läsare i sociala medier och tillsammans skapar man böcker i realtid. Deras arbete är betalt och de kan leva på denna sortens författarskap.

Det närmasta i Sverige är väl: www.sockerdricka.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar