09 maj 2010

Drottning Kristina

Stockholm Stadsteater sätter upp Drottning Kristina och vilken pjäs det var, fantastisk!

Farnaz Arbabi som regisserar har gjort en bra uppsättning av den brittiska dramatikern Pam Gems pjäs och han har tidigare satt upp Khemiris pjäs Invasion, som jag också tyckte var helt makalöst bra. I huvudrollen befinner sig Vanna Rosenberg, och hon behandlar denna karaktär på största allvar och nyckfullhet med en balans som är förträfflig. Vanna som Drottning Kristina spelar aldrig över i denna dramatiska roll, från barnsligt lekande till mördande allvar och förtvivlan.

Drottning Kristina är nog den mest intressanta kunglighet, jag vet med mitt begränsade historiska vetande. Efter att hennes mor förlorat barn efter barn tas hon hand av rikskansern Axel Oxenstierna, när hennes far går ut i krig. Hans uppdrag blir att uppfostra dottern till kung. Kristina blir en utmärkt regent och krigsförare men när det är dags att säkra tronen abdikerar hon. Att fängslas i rollen att hennes enda uppgift som kvinna är att producera barn kan hon inte acceptera. Hon är uppfostrad att så sin säd och vara fri som en man. I pjäsen får man följa Kristina från början av hennes regeringsår, hennes resor runt i Europa, som Alexandra Kristina, för att hitta en självfrände som kan stilla hennes behov av intellektuella diskussioner, hennes sökande efter tro för sin udda existens och en tröst för vem hon är.

Som ni förstår gillade jag denna pjäsen väldigt mycket och jag kände mig upplyft av den historiska innebörden av denna tveeggade hermafrodit, som det sägs att hon själv kallade sig. Jag håller inte alls med DNs recensent Maina Arvas, att den skulle vara för tung i sin handling och för svag i förhållande till sin scensättning. Jag tycker att det är just det som är talande för Drottning Kristinas dualistiska personlighet och kan ses som kompletterande istället för en last.

07 maj 2010

Bibliotek och digitala medier

Jag hade förmånen att få gå på en forskardag med temat Bibliotek och digitala medier som arrangerades av Svensk biblioteksförening. Det var så kul och jag upptäckte hur mycket jag saknat den världen, i tal om inspiration, utveckling, utmaningar men framför allt att prata på en högre nivå med kolleger.

För att använda min blogg lite som en dagbok publicerar jag här lite anteckningar om vad som togs upp på konferensen. Är ni intresserade av vad som händer på forskningsnivå i ämnet bibliotek- och informationsvetenskap kan ni läsa vidare, annars kan du lägga ner nu.

Forskardagen: Bibliotek och digitala medier 6 maj 2010


Tema:

1, Elektroniska tidskrifter

2, Bibliotek & forskning

3, Olika medier och ”sanningen”

4, Akademiska bloggsfären


Ett remedierat bibliotek (elektroniska tidskrifter)

Föreläsare: Helena Francke (digitalatjanser@blogspot.com)

BIVIL, BHS, EXAKT-projektet, ansvarig för Digitala tjänster-mastern


Ett remedierat bibliotek anser Helena i en förenklade version och fritt översatt: ”En förnyelse av en mediaform till en annan med nya teknik. Genom att försöka överföra, utvidga och rekontexualisera ett äldre medium.”


Idag sker det en överföring från den traditionella tryckta tidskriften till ett digitalt medium. Forskare utnyttjar idag, i sin publicering, till 70 % .pdf-filer, varav också 7 % ges ut även i .html-format. Det man vinner på är utvidgandet av fulltextsökningar och inlagda hyperlänkar, för att direkt kunna referera till tidigare forskning. Ökar gör också tekniken av att rekontexualisera medier med video/audio teknik, interaktivitet och audiovisuellt tänkande.


Bibliotekens förhållningssätt till nya medier, iform av bevara, samla, organisera och tillgängliggöra. Framtidens utmaningar:


Bevara och organisera

 • Filformat
 • Versioner
 • Paratexter/metadata


Hur bevarar man olika filformat när allt kan ändra form, uppdateras, redigeras och/eller tas bort från den digitala sfären?


Samla och tillgängligöra

 • Nivå
 • Metadata


Det kommer att behövas broar mellan publisering och hur man bevarar den digitala informationen.


Digitala kompetenser (nytt masterprogram)

En fördjupning i hur man förhåller sig till, hanterar och publiserar digital information.


Bibliotekarie 2.0 kan och har

 • Tekniken
 • Lärandet
 • Pedagogiska rollen
 • Forskningsområdet
 • Nätverksbildande
 • Användarfokus
 • Projektledning
 • Personliga egenskaper


Diskussion:

Vi måste kunna definiera vad dessa kunskaper och egenskaper innehåller, exempel hur mycket av tekniken måste vi bemästra. Behöver ni endast förhålla sig till ett viss medium eller ska vi kunna skapa det själva för att förstå hur det fungerar? I vilken utsträckning måste en och samma person ha dessa kriterier? Kan det vara så att vi tillsammans har det och därmed uppfyller Bibliotekarie 2.0?


Hur kommer framtidens rekrytering ser ut?


Hur påverkas upphovsrätten, när vi behandlar olika filformat och medier i samma dokument?


Bibliotek, digitalisering och textforskning (bibliotek & forskning)

Föreläsare: Mats Dahlström

BHS, forskningsprojek: JNUVWAB och COST A32


Det finns olika drivkrafter och strategier bakom digitaliseringsprojekt, exempelvis ideologiska, karriär, ekonomiska, politiska etc.

 • Proaktiv digitalisering (storskalig projekt, allt inom ett visst område digitaliseras)
 • Reaktiv digitalisering (någon begär en digitalisering och sedan sparas det)
 • Retro digitalisering (digitaliseras i efterhand, för att mediet har ändrats från tryckt form till digital)


Ett exempel på skillnader är textdigitalisering vs. bild digitalisering i hur man bevarar objekt. Exempel som visades var informationen om William Blakes dikt ” The echoing green” i projekten Projekt Gutenberg (textdigitaliserar) och i William Blakes archives (bild digitaliserar).


Ett nordiskt utgivningsprojekt är Litteraturbanken som innehåller olika ingångar till faximiler.

http://litteraturbanken.se


Massdigitalisering är storskaliga projekt som exempelvis Google Book Search, Open Content Alliance, Europeana och DigitALT. Risken med massdigitalisering är kvalitén. Fantastiska digitaliseringar är exempelvis Codex Gigas (http://www.kb.se/codex-gigas/Svensk-Codex-Gigas/ ) och Wallersamlingen (http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Aldre-tryck/Specialsamlingar/Wallers-boksamling/), varav i den sistnämnda finns en autografdatabas som kombinerar både bredd och djup.


Bibliotekt 2.0 och det digitaliserade kulturarvet är att man synliggör processen i ett arbete. Eftersom man kan se den digitala redigeringen, korrekturläsningen och kommentering av ett verk. Det svåra med att gå från open access till en open source är kostnaden. Det kan kosta upp till 30 000 per fil att digitalisera ett objekt. Bra exempel på projekt är exempelvis Wittgensteinsource (http://www.wittgensteinsource.org/), Schoppenhauersource (http://www.schopenhauersource.org/navigate.php?page=base) och Nietzschesoure (http://www.nietzschesource.org/).


Fakta eller fiktion? (olika medier och ”sanningen”)

Föreläsare: Olof Sundin

BIVIL, BHS, EXAKT-projektet

 • Deltagande medier (sociala medier)
 • Information literacy / informationskompetens
 • EXAKT-projektet
 • Konsekvenser


I skolan har det skett en förskjutning från traditionell läromedelsundervisning till former som projekt, PBL och andra forskande metoder.


De sociala medierna som används med en tydlig naturlig attityd av eleverna är exempelvis Delicous, Facebook och Wikipedia (och så klart Google)


Den farliga informationen

Hur ska man ställa sig till exempelvis Wikipedia som källa?

I stora drag, tyckte föreläsaren att det är bättre att lära elever hur de ska förhålla sig till mediet istället för att förbjuda det. Det används ju ändå av eleverna. Han delade därmed åsikterna med Kristina Alexandersson för Wikipedia i skolan. Låt eleverna bemästra verktyget. Detta kräver ju att vi också måste kunna alla verktyg som finns i Wikipedia, finns det någon kurs att gå, eller måste vi alla bli Wikipedianer?


Det finns mycket mer till Wikipedia än vad man tror när det gäller validering av informationen. Exempelvis: Det finns personer som har koll vad som skrivs i Wikipedia, historiken, diskussionen, ikoner iform av stjärna (mer trovärdig information enligt dem som redigerar i texterna) och hänglås (delar eller hela artikeln är låst för redigering då det framkommit för mycket aktivitet i artikeln).


EXAKT-projektet

Expertis, Auktoritet och Kontroll på Internet - en studier i ökade elevaktiva arbetsformer i gymnasieskolan. Skett i två delstudier och man kan följa projektet på http://projektexakt.wordpress.com


Utmaningar i framtiden

Sociala medier medför ett förändrat och ökat fokus på källkritik. Kontroll av innehåll och organisation bakom digitaliseringar är annorlunda utformade och det är inte alltid som det är en enskild person eller organisation. Vi måste lära oss att använda och förstå paratext och metadata.


I utbildningmiljöer är det viktigt att fortbilda sig i

 • Kunskapsbildning
 • Utveckla andra kritiska förhållningssätt
 • Olika mediers förutsättningar
 • Hantera och värdera olika ståndpunkter


Bloggar och bibliotek (akademiska bloggsfären)

Föreläsare: Sara Kjellman (http://sakj.wordpress.com)


Hur använder sig forskare av sociala medier?

5% har en egen blogg

40% följer en blogg

Medan 70% av den yngre generationen använder sig av bloggar


Statistiken för att själv skapa sig en blogg ökar ju högre utbildning man har.

Forskarbloggar – hur passar de in i den vetenskapliga världen?


Det finns olika typer av bloggar:

 • Filterblogg (en blogg som har mycket externa referenser och länkar)
 • K-blogg (kunskapsfokus till ett viss projekt eller produkt)
 • Personlig dagbok
 • Mixad
 • Annan


Användandet av bloggarna är inte endast i syfte till kolleger utan har även en funktion att sprida information till allmänheten, och kontakt med familjen och vännerna. Bloggen fungerar därmed som ett intermediärt verktyg mellan världar.


3 motivationer för att blogga

 • Kreativitet
 • Man är en del av ett större sammanhang
 • Att dela med sig – översätta akademisk kunskap till en bredare målgrupp och göra det tillgängligt


Funktionerna för bloggarna är enligt forskarna själva:

 • Sprida innehåll
 • Uttrycka åsikter
 • Omvärdsbevaka
 • Skriva fritt
 • Interagera
 • Skapa relationer


Diskussion

Problematiken med antidatering – vad händer med valideringen om man överför gamla anteckningar i ett nytt medium i framtiden? Man kan ju definitivt inte lita på en digital datering som är satt före datorernas födelse??


Ska man spara och arkivera bloggar? Kanske inte men det finns intresse från Folklivsarkivet som sparar privatpersoners tankar i skrift (en frivillig insats) i olika ämnen för att visa ett kulturarv om vad som händer här och nu för framtiden.


Läsplatta

Nu är det verkligen mycket roligt som händer. Jag fick godkänt av min rektor, som fortbildning, att köpa in valfri läsplatta. Informationssökning gjordes på nätet om tester, utvärderingar, kommentarer, bloggar om olika modeller och jag valde till slut Sony Reader Touch Edition. Jag tycker att det är mitt ansvar att ha koll på de senaste tekniska prylarna som, ryms i min budget eller fortbildningsbudgeten, utkommer i min profession. Vilket är svårt att hänga med i, då den tekniska utvecklingen går så fort. Men i veckan kom den, min nya lilla leksak!! :D

Det tog lite tid att få igång den och det strulade lite med nån konfiguration som jag inte visste hur jag skulle omstarta och det stod heller ingenstans. Jag tryckte på alla knappar, stängde av och satte på och reset-tryckte, och helt plötsligt frös hela mackapären... jag slet mitt hår och tänkte: NEEEJ! Typiskt om det är nåt fel på just min läsplatta och behöva reklamera och sånt skit!

Jag stannade upp en stund och kom fram till att jag börjar om från början. Avinstallerade programet i datorn, och rensade ut allt. Och när jag var klar, tog jag min läsplatta och vad såg jag: Den fungerade, YA-YA!! *skumt, men Jiiippii*

Så nu ska jag testa och ladda ner e-böcker från E-lib på biblioteket och se om jag kan ladda ner Amis-böcker från Tpb och andra roliga alternativ. Jag känner på mig efter bara en dag att detta kommer bli en nära vän i sommar, om jag hittar bra böcker att ladda ner :)