23 september 2010

Elever online

Medverkande: Ranelid, B., Fjelkner, M. (LR), Grecanik, L., Becker, P.

Björn Ranelid pratade om det paradigmskifte som just nu pågår och han förespråkar all kommunikation som sker mellan människa och människa. Men sociala medier implicerar också etiska och moraliska problem. Han anser dock att dessa är ”barnsjukdomar” och att sociala medier kan förbättra miljön vad gäller utsatthet och mobbing.

Metta Fjelkner erkänner sig ofödd i världen av sociala medier och frågar sig vilka gränser ska man dra? Var går gränsen melllan jobb och privatliv?

Eleverna är inte lika kluvna, då majoriteten faktiskt tycker att det inte är ok för lärare att vara ”vän” med sina elever på ex. Facebook.

Liza Grecanik är lärare och författare och använder dagligen sociala medier i sin undervisning. Hon anser att det är en gratis biljett till eleverna värld, där hon ska väcka intresse, hjälpa dem och ta diskussioner om bland annat ansvar, språk och källkritik. Hon bloggar med sina elever i bokcirkelbloggar, praobloggar osv.

Peter arbetar som chefredaktör för Dator i Utbildningen och framhåller professional development och lärarnas tillgänglighet som framtidens arbetssätt.

Det har hänt en förändring i lärandet till en informell kunskapsinlärning och vad gäller förändring i språket, framhävs att ordet kommer aldrig vara hotad av teknologisk utveckling. Enligt Ranelid är ordet starkare än nånsin. Cyberrymden är inget främmande utan bara en förlängning av den verkliga världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar