24 september 2010

Driva debatt i romanform

Författarinnorna och journalisterna: Wennstam, K., Sveland, M.

Många journalister går över från fakta debattböcker till romanskrivande och att de beror på att det är lättare att ta ut svängarna och för att där finns inga gränser för vad man kan skriva. Att få lov att skriva det som finns under ytan, som finns i verkligheten även om det inte finns någon fakta om det. Journalistiken har för tighta ramar i vissa ämnen, exempelvis kvinnor som gått under jorden på grund av mäns våld emot kvinnor och övergrepp på barn. Att få lov att skriva om saker som brinner och bränner. Journalistiken blir ofta också förenklande och att fiktionen är mer fördjupande. Men journalistiken förblir viktig i skönlitterära böcker, eftersom ämnet är så viktigt, måste också researchen vara korrekt för att få rätt stämning i böckerna.

Att skriva om dessa ämnen leder också till att många sjuka människor också kommer åt dem och ser dem som erotiska böcker och går i gång på dem. Men båda författarinnorna framhäver deras utvecklande konsekvensneutralism. De kan inte ta ansvaret för att män går i gång på deras böcker, oavsett om de skriver om det eller inte, så finns övergrepp i samhället här och nu ändå.

De diskuterar litteraturhistorians tråkiga kultur där kvinnors skrivande har varit osynligt och sällan har kvinnor kunnat leva på sitt skrivande förrän idag. Det som kvinnor skriver tas aldrig på allvar, kallas ”pigromaner” och har sällan lika viktiga ämnen som mäns skrivande. Kvinnor får mer än ofta frågan hur mycket som är självupplevt och hur detta förminskar kvinnors skrivande genom att säga att ämnet de skriver om är inte allmängiltiga utan bara deras egna upplevelser som enskild person. Mäns skrivande kallas oftare generationsromaner och kvinnor böcker blir ”sanna historier”.

Dagens diskussioner om böcker i media är ofta ganska troftiga, men att man inte ska underskatta pratet som sker ute i stugorna runt köksbordet. Där finner man ofta de verkliga diskussionerna, där känslorna finns och där man berör och väcker debatt.

Deras böcker har översatts till många språk och debatterna ser väldigt olika ut i olika länder. Wennstam ger exempel på hennes bok Smuts, som i Holland räknas som erotisk thriller. Men att det har väckt en del tankar hos män, att det kanske inte är så bra att köpa sex och att frun kanske inte tycker det är så kul. I Danmark pratar man om boken som en kriminalroman om något som inte är kriminellt.

Se hela seminariet på Kunskapskanalens UR Play.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar